Kodukord

 • Broneeringutasu maksmisega kinnitab klient, et on tutvunud meie peostuudio kodukorraga ning järgib seda.
 • Broneerimistasu ei ole tagastatav, kui üritus jääb ära Little Avenue peostuudiost mitteolenevatel põhjustel. Erakorralistel juhtudel (näiteks tähtpäevalise haigestumine) pakub peostuudio Teile pidustuse pidamiseks uut  võimalikku kuupäeva ja kellaaega.
 • Peostuudios palume Teil hoida puhtust ja korda.
 • Kui klient katab peolaua ise, siis palume lahkudes söögiala korrastada. Peostuudio nõud pesta ja kappidesse asetada ning tekkinud prügi panna prügikasti.
 • Kui pidustus on lõppenud, siis palume kõik mänguvahendid asetada oma kohale tagasi.
 • Peostuudio nõusid, fotoseina aksessuaare, mänguasju ning tehnikat palume kasutada hoolikalt ja heaperemehlikult. Eelnimetatud asjade purunemise ja/või kahjustumise korral on peostuudiol õigus nõuda kahjutasu.
 • Üleriided ja välisjalanõud palume jätta garderoobi. Stuudios välisjalanõudes käimine on keelatud!
 • Söögi ja joogiga mängualal viibimine keelatud!
 • Meie peostuudio ei vastuta kliendi ja tema külaliste isiklike asjade eest.
 • Klient ja lapsevanemad on kohustatud vastutama täielikult laste turvalisuse ja ohutuse eest.
 • Kui peostuudios tekib kliendil või tema külalisel mõni vigastus ja/või terviserike, siis meie peostuudio selle eest ei vastuta.
 • Klient võib saabuda peostuudiosse 15 minutit enne peo algust, et teha ettevalmistusi peoks.
 • Palume kinni pidada peo kestvusajast.
 • Meie peostuudios on suitsetamine ja vulkaanküünalde kasutamine keelatud.
 • Peostuudio ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi.
 • Peostuudios olevad mänguvahendid ja muu vara on peostuudio omand ning mõeldud kasutamiseks ainult stuudios.